ÖVERSÄTTNINGAR OCH LOCALISERING AV MEDICINSKA ENHETER

Eftersom USA-baserade och internationellt baserade och internationellt medicintekniska tillverkare utökar sin räckvidd till många länder runt om i världen, inser de vikten av att översätta och anpassa innehåll för sina målmarknader. Detta görs av många anledningar och för många avdelningar som bl.a efterlevnad och reglering, marknadsföring, distribution, juridiska och mänskliga resurser för att nämna några. För närvarande exporteras över en fjärdedel av den medicinska utrustningen som tillverkas i USA till andra länder.

ISO 13485 & 9001 CERTIFIERAD

För att kapitalisera på denna ökande efterfrågan öppnade American Language Services (AML-Global) sin division för medicintekniska produkter 1996 och erhöll sin ISO 13485-certifiering, utöver sin ISO 9001-certifiering. ISO 13485 är en grundläggande standard för företag som tillhandahåller översättningar av medicintekniska produkter. Vi har ett enastående översättningssystem som inkluderar erfarna projektledare, skickliga översättare och redaktörer samt överlägsna redigerings- och korrekturteam som tillhandahåller flera omgångar av korrekturläsning och redigering av målspråkets modersmål.

Har din LSP denna certifiering?

Vi är utrustade för att hantera översättningsprojekt på över 200 språk. Klicka här för en fullständig lista.

TYPER AV PROJEKT VI ÖVERSÄTTAR

Varje dag översätter vi en mängd olika dokument och ämnen för våra kunder som tillverkar medicintekniska produkter. Dessa dokument varierar från projekt till projekt och efter språkkombinationer. Exempel på några av projekten listas nedan.

Material som kräver översättning inkluderar etiketter för medicintekniska produkter, bruksanvisningar (IFU), instruktionsmanualer (IM), förpackning, användargränssnitt (UI), marknadsföringsmaterial och annan teknisk information. Drift-, underhålls- och installationsmanualer, säkerhetsuppdateringsrapporter för utveckling (DSUR), regulatoriska överensstämmelsedokument för EU och asiatiska länder, gränssnitt och dokumentation för programapplikationer, bipacksedlar och etiketter, patent för medicinska och kirurgiska apparater, tillverkningsprocessbeskrivningar, misstänkt oväntat allvarligt Biverkningar (SUSAR)

Vi hanterar en mängd olika språk. Några av de vanligaste dagliga språken är spanska, portugisiska (brasilianska och EU), franska, (EU och kanadensiska) tyska, italienska, ukrainska, ryska, armeniska, kinesiska, (förenklad och traditionell) koreanska, japanska, arabiska, turkiska och hebreiska. Eftersom vi erbjuder över 200 språk, totalt, finns det även många andra språk vi klarar av. Språk som khmer, hmong, swahili, afrikaans, thai, svenska, norska, holländska, finska och norska är några exempel.

ÖVERSÄTTNINGAR HAR STOR EFFEKT PÅ GÄLLANDE DIREKTIV

Översättningstjänster har stor inverkan på att uppfylla regulatoriska direktiv i USA och utomlands för olika nationer. Generellt sett måste dokumentation och märkning av medicintekniska produkter finnas tillgänglig på de officiella dialekterna i varje land.

NYA EU-BESTÄMMELSER:

EU har infört nya regler i början av 2020. Är ditt företag uppe på de nya standarderna? Är du redo att följa? För att hjälpa dig i detta komplicerade och viktiga område, klicka på: NYA EU-FÖRORDNINGAR för mer information.

AML-GLOBALS EXPERTIS I ÖVERSÄTTNING AV MEDICINSKA ENHETER

AML-Global har många års erfarenhet av översättning av medicintekniska produkter, är ISO 13485-certifierad och är kända specialister inom detta område. Vi har genomfört ett flertal projekt, genom åren, för många av världens ledande medicintekniska företag.

5 SKÄL FÖR ATT VÄLJA AML-GLOBAL FÖR DIN LÄKEMEDELSLOCALISERING

VÅRT KVALITETSARBETE
VÅR ISO 13485-certifieringVÅR STORA BRANSCHKUNSKAPVÅRA DESIGNFÖRÅGARNAVÅR ANVÄNDNING AV TEKNIK
Kvalitet är i centrum för allt vi gör, och det märks! Vi levererar högkvalitativa, konsekventa översättningar till bra priser.
Denna branschspecifika certifiering för medicinsk utrustning är ett bevis på vårt engagemang inom området medicintekniska produkter. Det är också ett tecken på det enastående arbete vi gör.AML-Global har arbetat effektivt med tillverkare av medicintekniska produkter sedan 1996.
Expertlingvister tillhandahåller desktop publishing-tjänster på alla större publiceringsprogram.Genom den frekventa användningen av föredragna ordlistor och användningen av översättningsminne kan vi sänka kostnaderna och spara pengar och tid.

SÄKERHETSÖVERENSSTÄMMELSE OCH DATASKYDD

Säkerhetsefterlevnad är en mycket viktig faktor när man arbetar med tillverkare av medicintekniska produkter. I den utsträckningen vidtar vi extraordinära åtgärder för att säkerställa att din viktiga information skyddas. Nedan beskrivs några nyckelfunktioner i våra system.

  • Krypterad data, från början till slut, genom vårt fildelningsprotokoll.
  • Reviderad och heltäckande riskanalys.
  • Säkert dokumenthanteringssystem i världsklass.
  • Flera integritets- och säkerhetsskydd.
  • Uppdaterade brandväggar och antivirusprogram.
  • Flera serverredundans.
  • Offsite Cloud data backup.

Några av våra glada kunder

Klicka här för att se vår kundlista.

KLAR FÖR ATT STARTA?

Vi är alltid här för dig. Kontakta oss via e-post på Översättning@alsglobal.net eller ring oss på 1-800-951-5020 för en snabb offert.    

VI ACCEPTERAR ALLA STORA KREDITKORT

Snabbt citat