Tłumaczenie języka koreańskiego, tłumaczenia ustne, usługi transkrypcji

JĘZYK KOREAŃSKI

Zrozumienie języka koreańskiego i zapewnienie profesjonalnych koreańskich tłumaczy ustnych, tłumaczy pisemnych i transkrypcyjnych

American Language Services (AML-Global) rozumie znaczenie pracy w języku koreańskim. Od ponad ćwierć wieku American Language Services współpracuje z językiem koreańskim, a także setkami innych osób z całego świata. Oferujemy kompleksowe usługi językowe 24 godziny, 7 dni w tygodniu na całym świecie, zapewniając tłumaczenia ustne i pisemne języka koreańskiego oraz setki innych języków i dialektów. Nasi lingwiści to native speakerzy i pisarze, którzy przeszli weryfikację, uzyskali kwalifikacje, certyfikaty, przeszli testy praktyczne i mają doświadczenie w wielu określonych branżach. Język koreański jest wyjątkowy i ma bardzo specyficzne pochodzenie i cechy.

Podobieństwa i różnice między Koreą Północną a Koreą Południową

koreański jest językiem urzędowym Korei Północnej i Korei Południowej. Złożona z jednego obszaru geograficznego i dwóch suwerennych krajów, Korea Północna i Korea Południowa są dosłownie dwiema stronami tego samego medalu, jeśli chodzi o różnice i podobieństwa w kulturze, języku i historii. Korea Południowa znana jest z ambitnej technologii i futurystycznego spojrzenia na życie codzienne. Wiele z tego, co jest obecnie czynione w zakresie najnowocześniejszych technologii, jest już wykorzystywanych w codziennym życiu Koreańczyków z południa. Z kolei Korea Północna nie promuje intensywnego wykorzystywania technologii w codziennym życiu swoich obywateli. Pod względem politycznym Korea Południowa ma charakter demokratyczny, podczas gdy Korea Północna jest komunistyczna. Obaj mieli przywódców, którzy chcieli władzy i byli podstawowymi dyktatorami. Panowała atmosfera nieufności. W czasie wojny koreańskiej obaj byli rządzeni przez silnych mężczyzn zależnych od ich wojska, które ich wspierało. Obaj starali się także zjednoczyć naród pod nimi. Duża zmiana społeczna w Korei Północnej, w kontekście politycznym i społecznym, z pewnością bardzo odmiennym od tego w Korei Południowej, może wyjaśniać skalę zmian demograficznych i podobieństwo w obu państwach.

Klasyfikacja języka koreańskiego

Klasyfikacja współczesnego języka koreańskiego jest niepewna, a ze względu na brak jakiejkolwiek ogólnie przyjętej teorii jest czasami konserwatywnie opisywany jako izolat językowy. Koreański jest podobny do języków ałtajskich, ponieważ w obu brakuje pewnych elementów gramatycznych, w tym liczby, płci, przedimków, morfologii fuzji, głosu i zaimków względnych. Uważa się również za prawdopodobne, że koreański jest w jakiś sposób spokrewniony z japońskim, ponieważ te dwa języki mają prawie identyczne struktury gramatyczne i mają wiele możliwych pokrewnych fonologii.

Honorifics w języku koreańskim

Mówiąc o kimś wyższym w statusie, mówca lub pisarz zwykle używa specjalnych rzeczowników lub zakończeń czasowników, aby wskazać wyższość podmiotu. Ogólnie, ktoś ma wyższy status, jeśli jest starszym krewnym, nieznajomym w mniej więcej równym lub wyższym wieku, pracodawcą, nauczycielem, klientem itp. Ktoś ma równy lub gorszy status, jeśli jest młodszym nieznajomym, studentem, pracownikiem itp. Obecnie istnieją specjalne zakończenia, których można używać w zdaniach deklaratywnych, pytających i rozkazujących, a także w zdaniach honorowych lub zwykłych. Zostały stworzone z myślą o łatwiejszym i szybszym używaniu języka koreańskiego.

Komu zaufasz ze swoimi istotnymi potrzebami w zakresie języka koreańskiego?

Język koreański jest ważnym językiem na całym świecie. Konieczne jest zrozumienie ogólnej natury i specyficznych cech języka koreańskiego. Od 1985 roku AML-Global zapewnia wybitnych koreańskich tłumaczy ustnych, pisemnych i transkrypcyjnych na całym świecie.

Wirus Coronavirus zaatakował Stany Zjednoczone w marcu 2020 roku i nadal zmienia nasze środowisko pracy i ogranicza osobiste interakcje. Zdajemy sobie sprawę, że na jakiś czas może to być nowa norma i z przyjemnością zapewniamy wspaniałe opcje tłumaczenia osobistego.

Tłumaczenia ustne i językowe Koren w ciągle zmieniającym się świecie

Bezpieczne, opłacalne i wydajne opcje tłumaczenia ustnego

(OPI) Tłumaczenie ustne przez telefon

Zapewniamy Tłumaczenia ustne przez telefon (OPI) w ponad 100 językach. Ta usługa jest dostępna przez 7 dni / 24 godziny i jest idealna dla krótszych projektów, a także tych, które są poza normalnymi godzinami pracy. Jest to również świetne do planowania w ostatniej chwili, jest opłacalne i łatwe w użyciu. Jest to również oferowane zarówno z wyprzedzeniem, jak i na żądanie oraz. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

(VRI) Zdalne tłumaczenie wideo

Nazywa się nasz system VRI Wirtualne połączenie i może być używany zarówno w trybie Pre-Scheduled, jak i On-Demand. Nasi tłumacze są dostępni 7 dni / 24 godziny. Jest łatwy w konfiguracji, niezawodny, opłacalny i wydajny. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Skontaktuj się z nami lub zadzwoń, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.

Nasze Biuro spółki

AKCEPTUJEMY WSZYSTKIE GŁÓWNE KARTY KREDYTOWE

Szybki cytat