Russisk oversettelse, tolking, transkripsjonstjenester

RUSSISK SPRÅK

Forstå det russiske språket og tilby profesjonelle russiske tolker, oversettere og transkripsjonister

American Language Services (AML-Global) forstår viktigheten av å jobbe på russisk. I over et kvart århundre har American Language Services jobbet med det russiske språket så vel som hundrevis av andre fra hele verden. Vi tilbyr omfattende språktjenester 24 timer i døgnet, 7 dager i uken over hele verden ved å tilby russiske tolke-, oversettelses- og transkripsjonstjenester sammen med hundrevis av andre språk og dialekter. Våre lingvister er morsmål og forfattere som er screenet, godkjent, sertifisert, feltprøvd og erfaren i en rekke spesifikke bransjeinnstillinger. Russisk språk er unikt og har veldig spesifikke opprinnelser og egenskaper.

Den utbredte bruken av det russiske språket

Talt i Russland, den Russisk språk er det mest geografisk utbredte språket i Eurasia, det mest omtalte av de slaviske språkene, og det største morsmålet i Europa. Russisk tilhører familien av indoeuropeiske språk. Det russiske språket snakkes først og fremst i Russland, Ukraina, Kasakhstan og Hviterussland, og i mindre grad de andre landene som en gang var en del av Sovjetunionen. I løpet av Sovjet-perioden svingte politikken overfor språkene til de forskjellige andre etniske gruppene i praksis. Selv om hver av de grunnleggende republikkene hadde sitt eget offisielle språk, var den samlende rollen og overordnede status forbeholdt russisk. Etter bruddet i 1991 har flere av de nylig uavhengige statene oppmuntret sine morsmål, noe som delvis har reversert russens privilegerte status, selv om dets rolle som språket for det post-sovjetiske nasjonale samleiet i hele regionen har fortsatt.

Russisk ortografi

Russisk stavemåte er rimelig fonemisk i praksis. Det er faktisk en balanse mellom fonemikk, morfologi, etymologi og grammatikk; og, i likhet med de fleste levende språk, har sin andel av inkonsekvenser og kontroversielle punkter. En rekke stive rettskrivningsregler innført mellom 1880- og 1910-tallet har vært ansvarlige for sistnevnte mens de prøvde å eliminere førstnevnte.

Lyder av det russiske språket

Språket har fem vokaler, som er skrevet med forskjellige bokstaver, avhengig av om den forrige konsonanten er palatalisert. Konsonantene kommer vanligvis i par mot parataliserte par, som tradisjonelt kalles harde og myke. (De harde konsonantene er ofte velariserte, særlig før bakvokaler, selv om velariseringen i noen dialekter er begrenset til hard / l /). Standardspråket, basert på Moskva-dialekten, har tungt stress og moderat variasjon i tonehøyde. Stressede vokaler blir noe lengre, mens ubelagte vokaler pleier å bli redusert til nærtliggende vokaler eller en uklar schwa.

Hvem vil du stole på med dine vitale russiske språkbehov?

Russisk er et viktig språk over hele verden. Det er viktig å forstå russisk generelle natur og spesifikke særegenheter. Siden 1985 har AML-Global levert fremragende russiske tolker, oversettere og transkripsjoner over hele verden.

Oppdatering til russisk tolking

Covid19-viruset rammet først USA i begynnelsen av mars 2020, og det har fortsatt å endre hvordan vi jobber og har satt grenser for kommunikasjon ansikt til ansikt. Vi forstår at dette kan være den nye modellen på kort sikt, og er glade for å gi deg fantastiske alternativer til personlig tolkning.

Tolkealternativer er trygge, effektive og kostnadseffektive

(OPI) Tolking over telefon

Vi presenterer Over-the-Phone Tolking (OPI) på over 100 språk. Våre tjenester er tilgjengelige 24 timer / 7 dager og fungerer utmerket for samtaler med kortere varighet og de som ikke er i din vanlige arbeidstid. Dette fungerer også fantastisk for nødsituasjoner og rask planlegging, og er et kostnadseffektivt og brukervennlig alternativ. Denne tjenesten tilbys også både forhåndsplanlagt og etterspørsel. Klikk her for mer informasjon.

(VRI) Video Remote Tolking

Vårt VRI-system kalles Virtuell tilkobling og brukes både på forespørsel og forhåndsplanlagt. Våre erfarne lingvister er tilgjengelige 7 dager / 24 timer. VRI-systemet vårt er raskt og enkelt å sette opp, konsekvent, kostnadseffektivt og økonomisk. Klikk her for mer informasjon.

Kontakt oss eller ring oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe.

Vår Corporate Office

VI ACCEPTERER ALLE STORE KREDITKORT

Raskt sitat